preskoči na sadržaj
Programska područja i ciljevi

BRIGA O SEBI

DOMAĆINSTVO

CILJ je osposobiti osobe s MR-om za što višu razinu samostalnog funkcioniranja  u područjima pripreme jednostavnih obroka, održavanju čistoće radnog prostora te osobne higijene.

 

UPOZNAVANJE UŽE I ŠIRE OKOLINE

CILJ  je da se osobe s MR-om što kvalitetnije  osposobe za primjereno ponašanje u sredini u kojoj žive ili  privremeno borave te da nauče što više informacija o užoj I široj društvenoj zajednici kao I o prirodi koja ih okružuje

 

ORGANIZIRANO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA

CILJ ovog područja je da se osobe s MR-om druže, razvijaju socijalne kontakte I prijateljske odnose, relaksiraju i razonode te uče razne drušvene igre


MOTORIČKO PERCEPTIVNA STIMULACIJA

SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI

PLESNA RADIONICA

CILJ  ovog područja je da se kod osoba s MR-om razvijaju motoričke, perceptivne, vidne, slušne, taktilne sposobnosti.

 

RAZVOJ GOVORA

CILJ upotreba govora u svakodnevnim situacijama.


LIKOVNO IZRAŽAVANJE

CILJ je da se osobe s MR-om potiču za kreativno izražavanje


DRAMSKO IZRAŽAVANJE

NOVINARSKO LITERARNA RADIONICA

CILJ je razvijanje govornih vještina, čitanje, memoriranje, igranje uloga, igrokazi, recitiranje.


OPISMENJAVANJE

CILJ: Očuvanje stečenog nivoa praktične pismenosti, usvajanje novih sadržaja.


GRUPNI SASTANCI / RADNI DOGOVORI

Teme grupnih sastanaka odredit će se prema potrebama i interesima korisnika u grupi, a održavaju se jednom tjedno.

Radni dogovori održavaju se  svakodnevno kako bi korisnike u grupi upoznali s aktivnostima radnog dana.

CILJ je aktivno uključivanje korisnika u razgovore i rasprave, učenje i razvijanje vještina kvalitetnog komuniciranja,  poštivanje različitosti u stavovima i mišljenjima.

 

INDIVIDUALNI RAZGOVORI (situacioni, ciljani)

CILJ je razvijanje i poticanje prihvatljivih  oblika ponašanja kao i suzbijanje nepoželjnih, poticanje kvalitetnog komuniciranja, podizanje nivoa samopuzdanja, odgovornosti, razvijanja samokritičnosti, samokontrole I  tolerancije prema drugima.


 

PROGRAM KERAMIKE

CILJ je razvijanje i očuvanje sposobnosti fine motorike ruku, razvijanje i očuvanje sposobnosti percepcije, poticanje samoaktivnosti i samostalnosti u radu, razvijanje kreativnosti, poticanje odgovornosti, upornosti, učenje vještina kooperacije, tolerancije, poticanje racionalnog korištenja slobodnog vremena


 

PROGRAM TKANJA                                                                                                           

CILJ programa tkanja je razvijanje i očuvanje  fine motorike ruku, sposobnosti percepcije, razvoj kreativnosti i interesa i poticanje ustrajnosti i preciznosti u radu. Programom tkanja nastojimo djelovati I na očuvanje narodne baštine.

 

KOMPJUTERSKO OPISMENJAVANJE

CILJ je upoznavanje s osnovnim djelovima PC-a, savladavanje rukovanjem tipkovnicom I mišem, upoznavanje I rad na programima Word, Paint,  Imenovanje I spremanje

fileova, prepisivanje I samostalno pisanje tekstova, kreiranje tablica, igranje kompjuterskih igrica – zabavnih I edukativnih.


PROGRAM IZRADE UKRASNIH I UPORABNIH PREDMETA

IZRADA TRADICIJSKOG SAMOBORSKOG NAKITA

CILJ je razvijanje radnih navika, fine motorike ruku, kreativnosti, osjećaja za estetsko izražavanje, preciznosti, strpljivosti, urednosti, dosljednosti

 

ENGLESKI JEZIK

CILJ je usvajanje I učenje stranog jezika.


GRUPA ZA SAMOZASTUPANJE

CILJ grupe za samozastupanje je da osoba bude sam svoj zastupnik, da ima vlastiti identitet, da vjeruje u vlastitu vrijednost, da zna da druge osobe vjeruju u nju, da zna da je ravnopravan član društvene zajednice, da ima jednaku priliku kao i svi ostali, da ima pravo izbora, izražavanja, mišljenja, odlučivanja, snošenja posljedica svojih odluka. Osobe s mentalnom retardacijom treba poticati na pravilan razvoj komunikacijskih vještina, naučiti ih da je komunikacija dvosmjeran proces, naučiti ih slušati druge i adekvatno izražavati svoje osjećaje i stavove.


PROGRAM RUČNIH RADOVA

CILJ je razvijanje i očuvanje fine motorike ruku, razvijanje i održavanje razine usvojenosti radnih navika korisnika, poticanje na dosljednost, ustrajnost i preciznost u radu, razvijanje i očuvanje razine usvojenosti osjećaja za estetsko ukrašavanje, razvijanje kreativnosti


VRTLARSTVO

CILJ je naučiti tehniku uzgoja, njege i berbe  povrća.


EKOLOŠKA GRUPA

Cilj rada grupe je boravak na otvorenom prostoru, upoznavanje sa biljkama na području naše ustanove, održavanje okoliša odjela, uzgoj sobnog bilja, upoznavanje i rukovanje  alatima u cvjećarstvu i vrtu, izrada ukrasnih predmeta od prirodnih materijala, razvoj ekološke svijesti.

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju