preskoči na sadržaj
O nama

 

Djelatnost COO Lug ,  provodi  se,  kroz pet ustrojbenih jedinica:

  1. ODJEL  SAVJETOVANJA I PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU  

  2. ODJEL PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE MLADIH S INTELEKTUALNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJIMA

                

 

U navedenom Odjelu korisnicima se pruža privremeni smještaj sukladno čl. 92. st. 5. i st.7. Zakona o socijalnoj skrbi; odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena, za mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21-godine života, te za maloljetnike i mlađe punoljetne osobe s poremećajem u ponašanju, tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, u dobi od 14.-21.godine života, koji se nalaze  na izvršenju odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu.

3.  ODJEL  OBRAZOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA – ŠKOLA

Našim korisnicima se pruža mogućnost osnovnog obrazovanja odraslih, od navršene 15-te godine života (niži i viši razredi osnovne škole) po posebnom programu sa stručnim vodstvom profesora defektologa te srednjoškolskog obrazovanja i stručnog osposobljavanja.

Program srednjošklolskog obrazovanja i stručnog osposobljavanja uključuje mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21. godine života,koji obrazovanje izvršavaju po posebnom programu za pomoćne radnike strukovnih zanimanja i time stječu nižu stručnu spremu za navedena zanimanja.

Zanimanja za koja se korisnici mogu osposobljavati su:

- pomoćni soboslikar-ličilac

- pomoćni autolimar

- pomoćni autolakirer

- pomoćni vrtlar

- pomoćni kuhar-slastičar

- pomoćni bravar

4. ODJEL RADNIH AKTIVNOSTI

Ovaj odjel pruža poludnevni boravak, prehranu, njegu i briga o zdravlju, medicinsku i psihosocijalna rehabilitaciju, usluge radno proizvodnih aktivnosti te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena, za osobe  s invaliditetom od 18. godine života nadalje.

5. ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Odjel zajedničkih poslova obuhvaća poslove računovodstva ,održavanja ustanove i dr.

 

                                 ---------------------------------------

U cilju odgoja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, radnih aktivnosti i zadovoljenja ostalih potreba korisnika, COO Lug pruža slijedeće usluge:

- savjetodavni i terapeutski rad

- radne aktivnosti u okviru kojih se pružaju proizvodne radioničke usluge, proizvodnja i prodaja cvijeća, sadnica i ukrasnog bilja

-organizacija sportskih i kulturno-zabavnih priredbi i natjecanja

- organiziran rad, odgoj i školovanje za mladež s poremećajima u ponašanju (s izrečenom odgojnom mjerom upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu)

- likovna terapija

-glazboterapija

- individualni i grupni rad s korisnicima i roditeljima

U cilju praćenja napredovanja korisnika u odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom tretmanu, u COO Lug osnovan je Stručni tim. Stručni tim vodi evidenciju praćenja i napredovanja korisnika, te svojim radom, postupcima i savjetima unapređuje i razvija odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s korisnicima. Osnovna karakteristika rada i djelovanja Stručnog tima je grupni i multidisciplinarni pristup, u kojem se, kroz interakciju mišljenja i djelovanja članova tima, ostvaruju postavljeni zadaci. Donošenje odluka i njihovo ostvarivanje vrši se na temelju ravnopravnog udjela svih članova tima (socijlani radnik, psiholog, medicinska sestra, defektolog , odgajatelj, te drugi djelatnici, ovisno o potrebi i situaciji).

Priloženi dokumenti:
logo-lug.gif

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju