preskoči na sadržaj
Socijalne usluge

Briga o zdravlju korisnika: praćenje zdravstvenog stanja, neposredno pružanje zdravstvenih usluga,organiziranje pružanja zdravstvenih usluga.

Brigu o zdravlju korisnika provode medicinska sestra i medicinski tehničar i odgajatelji.

 

Socijalni rad s korisnicima: upoznavanje korisnika s novom sredinom, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju potreba, stručni rad i suradnju s obitelji korisnika, suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb i ostalim dionicima psihosocijalne rehabilitacije i obrazovanja korisnika, praćenje programa rada, primjenu različitih metoda podrške, savjetodavni rad i podršku korisniku i članovima obitelji, vođenje evidencije i dokumentacije.

 

Odgoj i edukacijska rehabilitacija korisnika: stjecanje motoričkih vještina i praktično – osobnih kompetencija (razvoj motoričkih vještina, održavanje osobne higijene, briga o osbnom izgledu, odijevanju, zdravlju i sigurnosti, održavanje stambenog prostora, odjeće, kultura prehrane i aktivnosti u čajnoj kuhinji i blagovaonici);

usvajanje spoznajno –društvenih vještina (upoznavanje neposredne i bliže okolice, upoznavanje i korištenje usluga raznih ustanova i javnih službi, orijentacija u prostoru i vremenu)

razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje intersa za provođenje aktivnosti, poticanje incijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena)

emocioanalni razvoj i usvajanje socijalno prihvatljivog vrijednosnog sustava (preppoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznavanje vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti)

odnos prema drugima – socijalna interakcija (razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba)

odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice (upoznavanje s kulturnim, nacionalnim, tradicionalnim i općedruštvenim vrijednostima zajednice, pozitivan i aktivan odnos prema duštvenim vrijednostima)

 

Socijalna rehabilitacija: uključivanje u novu sredinu, razvijanje i održavanje vještinu za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, snalaženje i samostalno kretanje u poznatoj i nepoznatoj okolini, uspostavu i održavanje socijalnih odnosa, pružanje pomoći pri snalažanju u vremenu i prostoru, razvoj socijalnih i emocionalnih osobina, podrška pri osposobljavanju za rješavanje problema, razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini, pomoć u održavanju, razvijanju  i unapređenju socijalnih vještina, razvojh kmunikacijskih vještina, razvijanje radnih navika, praćenje i provođenje planiranih radnih aktivnosti, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika, motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti.

 

Socijalni rad, odgoj, edukacijsku i socijalnu rehabilitaciju provode odgajatelji, stručni suradnici (psiholog i socijalna radnica) i drugi stručni radnici Odjela, kao i drugi radnici COO Lug, svaki u svom stručnom području.

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju