preskoči na sadržaj
Odgojne skupine

U rujnu 2015.godine, formirane su četiri odgojne skupine u Odjelu psihosocijalne rehabilitacije mladih s intelektualnim i mentalnim oštećenjima te dvije odgojne skupine u Odjelu savjetovanja i psihosocijalne rahabilitacije mladih s problemima u ponašanju.

Svaku skupinu vode dva odgajatelja, a u svakoj odgojnoj skupini smješteno je do 10 korisnika našeg Centra.

Nadalje, u navedenim Odjelima rade i ostali stručni radnici na poslovima psihologa, socijalnog radnika, medicinske sestre i medicinskog tehničara, odgajatelja slobodnih aktivnosti, suradnika u odgoju te četiri noćna odgajatelja.

Socijalne usluge u COO Lug pružaju se kontinuirano, svakoga dana, od 0 do 24 h, u tri smjene:

1. smjena: 7.00 – 14.30 h
2. smjena: 14.30 – 22.00 h
3. smjena: 22.00 – 7.00 h

Dnevnu strukturu rada odgojnih skupina određuju odgajatelji u suradnji sa Stručnim timom.

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju