Na temelju čl. 18 Zakona o odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje Lug,a na prijedlog Nastavničkog vijeća,  dana 5. 10. 2017g. donosi Godišnji plan i program rada odjela obrazovanja( godišnji plan i program u prilogu)